هیچ فکری مهمتر از تفکر نیست!...

دانشجو یعنی تفکر یعنی زندگی یعنی فهمیدن ـ دانشجوست که میفهمد و میداند که میفهمد

به نام خداوند جان و خرد

 

همكار ارجمند؛ عضو محترم انجمن­های علمی ـ آموزشی استان،

با تقديم درود و سلام

پرسش‌نامه‌اي كه پيش رو داريد برای اجرای یک پروژه تحقیقاتی تحت عنوان «بررسی و نقش انجمن­های علمی ـ آموزشی معلمان در توسعه کمی و کیفی آموزش و پرورش استان ...» از دیدگاه اعضای انجمن­های علمی، تهیه شده است. اطلاعات جمع آوری شده محرمانه تلقی شده و صرفاً در همین پژوهش استفاده می­گردد. پیشاپیش از حسن دقت و بذل همکاری شما در تکمیل پرسش­نامه، تقدیر و تشکر به عمل می­آید. امید است نتایج تحقیق در پیشبرد و توسعه کیفی آموزش و پرورش مورد استفاده قرار گیرد. ان­شاءا...

موفق باشيد ـ پژوهشگر

جنسیت:

سن:

سنوات خدمت:

محل خدمت:

 

مرد¨

 

زن¨

20 تا 25 سال¨

26 تا 30 سال¨

31 تا 35 سال¨

36 تا 40 سال¨

41 تا 45 سال¨

46 تا 50 سال¨

بیشتر از 50 سال¨

1 تا 5 سال¨

6 تا 10 سال¨

11 تا 15 سال¨

16 تا 20 سال¨

21 تا 25 سال¨

26 تا 30 سال¨

بیشتر از 30 سال¨

ناحیـــه1¨

ناحیـــه2¨

ناحیـــه3¨

ناحیـــه4¨

جعفــرآباد¨

خلجـستان¨

کهــــک¨

دوره­ خدمت:

آخرین مدرک تحصیلی:

رشته تحصیلی:

ابتدایــــــی¨

راهنمایــــی¨

متوسطـــــه¨

تربیت معـلم¨

سایـــــــر¨

دیپلــــــــم¨

فوق دیپلـــم¨

لیسانـــــس¨

فوق لیسانس¨

دکتـــــــرا¨

عــلوم انسانی¨

عـــــلوم پایه¨

عـــلوم تربیتی¨

عـلوم مدیریت¨

حـــــــوزوی¨

عضو کدام انجمن علمی هستید؟

علوم اجتماعـی¨

الهیات و معارف¨

ادبیات فارسـی¨

زبان انگلیسـی¨

ریاضــــــی¨

علوم تجربی¨

فیزیـــــک¨

تاریــــــخ¨

کامپیـــــوتر¨

جغــــــرافی¨

امور پـرورشی¨

عــــــــربی¨

زیست شناسی¨

سمت: 

معلم¨         مربی¨         مدیر¨        معاون¨

 


 

لطفاًً بخش اصلی پرسش‌نامه را با دقت تكميل فرماييد.

 

رديف

انجمن­های علمی:

درجات پاسخ‌دهي

كاملاً موافقم

كمي موافقم

بی نظرم

كمي مخالفم

كاملاً مخالفم

1

باعث شده اطلاعات نو و جديدي را نسبت به شغلم به دست آورم.

 

 

 

 

 

2

باعث شده تا وظايف خود را به طور صحيح انجام دهم.

 

 

 

 

 

3

باعث شده تا بدانم براي موفقيت بيشتر در كار علمی به اطلاعات جديد نيازمندم.

 

 

 

 

 

4

باعث شده تا در اكثر جلسات آموزشی مدرسه با علاقه بيشتري شركت نمايم.

 

 

 

 

 

5

باعث شده تا در اكثر دوره‌های آموزشی ضمن خدمت با علاقه بيشتري شركت نمايم.

 

 

 

 

 

6

باعث شده تا در اكثر جلسات شورای معلمان با علاقه بيشتري شركت نمايم.

 

 

 

 

 

7

باعث شده وظايف تدریس را با روش علمی انجام دهم.

 

 

 

 

 

8

به من كمك كرده است تا در هنگام بروز مشكل آموزشی، از روش علمي استفاده نمایم.

 

 

 

 

 

9

پذيرش تغييرات کمی و کیفی را در محيط كارم آسان‌تر كرده است.

 

 

 

 

 

10

دانش تخصصي مرا در رابطه با کار آموزشی افزايش داده است.

 

 

 

 

 

11

بنیه علمی مرا در رابطه به کار آموزشی افزایش داده است.

 

 

 

 

 

12

در افزايش توانايي تخصصي تدریسم، مؤثر بوده است.

 

 

 

 

 

13

در تقويت مهارت تفكر من در حل مشكلات (در حوزه‌ کار آموزشی) مؤثر بوده است.

 

 

 

 

 

14

رابطه‌ مرا با وظايف و شغلم، بهبود بخشيده است.

 

 

 

 

 

15

روش تدریسم را در کلاس درس بهبود بخشیده است.

 

 

 

 

 

16

شناخت و تسلط مرا نسبت به کار آموزشی، افزايش داده است.

 

 

 

 

 

17

علاقه‌ مرا به فعالیت آموزشی در مدرسه، افزايش داده است.

 

 

 

 

 

18

كاربرد معلومات علمي مرا در عمل، بهبود بخشيده است.

 

 

 

 

 

19

مرا براي استفاده‌ بيشتر از ابزارهای آموزشی، تشويق كرده است.

 

 

 

 

 

20

مرا براي افزايش يادگيري مهارت‌هاي شغلي، ترغيب كرده است.

 

 

 

 

 

21

مرا براي شركت در دوره‌هاي آموزشي كوتاه مدت ديگر، علاقه‌مند كرده است.

 

 

 

 

 

22

مرا به انجام صحيح و دقيق وظايف فعالیت آموزشی، علاقه‌مند كرده است.

 

 

 

 

 

23

مشكلات مرا در انجام وظايف آموزشی، كاهش داده است.

 

 

 

 

 

24

موجب به وجود آمدن روحيه‌ شاد و فعال در من شده است.

 

 

 

 

 

25

باعث شده تا در روش­های تدریسم، تجدید نظر نمایم.

 

 

 

 

 

26

باعث شده میزان مطالعه من در هفته افزایش یابد.

 

 

 

 

 

27

باعث شده تا به فعالیت­های پژوهشی روی بیاورم.

 

 

 

 

 

28

باعث شده در زنگ­های تفریح به اظهار نظر علمی بپردازم.

 

 

 

 

 

29

باعث شده نگرشم به دانش­آموز به عنوان عضو یادگیرنده تغییر یابد.

 

 

 

 

 

30

باعث شده تا سبد در اقتصادی خود مبلغی را برای خرید کتاب کنار بگذارم.

 

 

 

 

 

31

همكاري مرا با مسؤولين مدرسه، افزايش داده است.

 

 

 

 

 

32

همكاري مرا با مسؤولين ادارات، افزايش داده است.

 

 

 

 

 

33

باعث شده تا در فرآیند تدریس، از روش­های فعال بیشتر استفاده نمایم.

 

 

 

 

 

34

باعث شده تا در فرآیند تدریس، دانش­آموزان را به گروه­های آموزشی فعال تقسیم نمایم.

 

 

 

 

 

35

باعث شده تا از روحیه گروهی و مشارکت جویانه برخوردار شوم.

 

 

 

 

 

36

باعث شده تا با انجمن­های علمی بیشتر آشنا شوم.

 

 

 

 

 

37

باعث کمک و راهنمایی در تحقق اهداف آموزشی شده است.

 

 

 

 

 

38

باعث انتقال تجارب علمی در بین معلمان شده است.

 

 

 

 

 

39

باعث رشد و پرورش زمینه­های خلاقیت در معلمان گردیده است.

 

 

 

 

 

40

باعث رشد و پرورش زمینه­های علمی معلمان گردیده است.

 

 

 

 

 

 

 


با تشکر مجدد، چنانچه  در رابطه با انجمن­های علمی، پیشنهاد یا انتقادی دارید، مرقوم فرمایید.