هیچ فکری مهمتر از تفکر نیست!...
دانشجو یعنی تفکر یعنی زندگی یعنی فهمیدن ـ دانشجوست که میفهمد و میداند که میفهمد

اثر جهانی سازی و جهانی شدن در تعلیم و تربیت

پیشرفت گرایی و تعلیم و تربیت

ذهنیت فلسفی و تعلیم و تربیت

فلسفه گرایی در تعلیم و تربیت

تعلیم و تربیت به مفهوم ایسمی

ساختن گرایی در تعلیم و تربیت

آرمان گرایی در تعلیم و تربیت

نظریه تربیت دینی و مذهبی

طبیعت گرایی و تعلیم و تربیت

نظریه تربیتی اسلام (نظریه و عمل)

تعلیم و تربیت در دین یهود

تعلیم و تربیت در دین مسیح

پست مدرنیسم و تعلیم و تربیت

مبانی فلسفی نظریه ساختن گرایی

تعامل فرهنگ ایرانی با تربیت اسلامی

تاریخ تربیت در ایران بعد از اسلام

شکل گیری صفویه و تاثیر آن در تربیت شیعی

استبداد زدایی در رهیافت تربیت اسلامی

فلسفه تربیت در خطبه همام

خوانش تربیت در آراء اهل بیت ع

نمودهای دنیوی تربیت اسلامی

تعامل فرهنگ با دین و تربیت دینی

پلورالیزم و تربیت اسلامی

خردورزی در تربیت اسلامی

تسلیحات مذهب در تربیت اسلامی

سوگیری تفسیر احادیث در تربیت اسلامی

دموکراسی و حکومت در تربیت اسلامی

رابطه مذهب با دین و کارکردسازی آن در تربیت 

واکاوی مفهوم آزادی در تربیت اسلامی


نوشته شده در تاريخ شنبه ۱۳۹۲/۰۷/۰۶ توسط جعفریان یسار

عنوان مقاله

نویسنده

چکیده

مقدمه

متن یا محتوای اصلی مقاله

نتیجه‌گیری

منابع و مآخذ (فهرست منابع مورد استفاده)

دانشجویان گرامی دقت کنند لازم است مقاله شما به شکل زیر تنظیم شود:

عنوان مقاله مانند

بررسی و تببین آرای تربیتی ابن سینا

نام نویسنده مانند

رضا امیریان

چکیده مانند

چکیده عصاره اصلی و نتایج اصلی مقاله است. چکیده آخرین نوشته‌ای است که جایش در اول مقاله است. چکیده با هدف شروع شده و روش کار را توضیح داده و در پایان آن نتایج اصلی را مطرح می‌کند.

عنوان بعدی مقاله مقدمه است

مقدمه در واقع معرفی مقاله و نشان دادن شمای کلی مقاله است. در مقدمه دانشجو می‌نویسد که دنبال چه چیزی است و آن را برای دیگران معرفی می‌کند.

عنوان بعدی مقاله که قسمت اصلی آن است، متن یا محتوای مقاله است. در این قسمت، دانشجو باید با استفاده از فیش‌هایی که قبلاً جمع‌آوری نموده، یک متن زیبا و خلاقانه را ترسیم نماید. بیشترین بخش مقاله همین قسمت است.

 عنوان پایانی مقاله بحث و نتیجه‌گیری است

در این قسمت دانشجو باید از مقدمه و متن تنظیم شده نتیجه‌گیری علمی و منطقی بیان نماید.

در پایان مقاله فهرست منابعی که در مطالب را جمع‌آوری کرده که قبلاً در فیش‌ها ثبت کرده است، به روش علمی تنظیم می‌نماید. روش معروف برای تنظیم فهرست منابع مقاله، روش ای پی ای است.

 

یک نمونه مقاله برای راهنمایی بیشتر ـ دانلود کنید


نوشته شده در تاريخ شنبه ۱۳۹۱/۱۲/۰۵ توسط جعفریان یسار

دانشجویان عزیز رشته‌های الهیات، علوم تربیتی و علوم تجربی برای انتخاب موضوع مقاله در درس فلسفه آموزش و پرورش و مبانی و اصول آموزش و پرورش و همچنین نحوه نوشتن مقالات خود به بخش موضوغات وبلاگ مراجعه نمایند.

 

سمت راست، بخش موضوعات، آخرین گزینه بخش موضوعات را کلیک کیند.


نوشته شده در تاريخ یکشنبه ۱۳۹۱/۱۱/۲۹ توسط جعفریان یسار
تبیین آیات تربیتی قرآن کریم

استخراج اصول تربیتی در خطبه همام

مقایسه آرای تربیتی امام محمد غزالی و خواجه نصیرالدین طوسی

مقایسه آرای تربیتی امام محمد غزالی و ابن سینا

مقایسه آرای تربیتی امام ابن سینا و خواجه نصیرالدین طوسی

مقایسه آرای تربیتی امام محمد غزالی و افلاطون

مقایسه آرای تربیتی افلاطون و خواجه نصیرالدین طوسی

مقایسه آرای تربیتی افلاطون و ابن سینا

بررسی تعلیم و تربیت در دوره ایران قبل از اسلام

بررسی تعلیم و تربیت در دوره قاجاریه

بررسی نظام آموزش و پرورش نوین در ایران (زمان شروع، بانی، شرایط، اصول و قوانین)

بررسی تعلیم و تربیت در دوران پهلوی اول

بررسی تعلیم و تربیت در دوران پهلوی دوم

بررسی اصول و روش‌های تعلیم و تربیت از دیدگاه پیامبر اکرم (ص)

بررسی اصول و روش‌های تعلیم و تربیت از دیدگاه امام علی (ع)

مقایسه تعلیم و تربیت ایران قبل و بعد از اسلام

دلالت‌های تربیتی (اصول تعلیم و تربیت) موجود در اشعار حافظ

دلالت‌های تربیتی (اصول تعلیم و تربیت) موجود در اشعار مولوی

اصول تعلیم و تربیت از دیدگاه سعدی

دلالت‌های تربیتی (اصول تعلیم و تربیت) موجود در اشعار عبید زاکانی

 


نوشته شده در تاريخ دوشنبه ۱۳۹۰/۱۲/۱۵ توسط جعفریان یسار

شکل تهیه، تنظیم و ارایه مقاله توسط دانشجو به روش زیر باشد:

مقاله دارای مقدمه (نگاه کلی به ضرورت تعلیم و تربیت، مختصری از زندگی دانشمندان انتخاب شده و آثار علمی او)، متن شامل (تعاریف و گفتارهای آن دانشمند در زمینه تعلیم و تربیت البته با ارایه رفرنس صفحه دار، به صورت میان نویس مانند(عطاران، 1382، ص 92)، با طبقه بندی مطالب) نتیجه بحث شامل (جمع بندی و مقایسه مطالب و نتیجه گیری از متن) و در نهایت منابع و مآخذ به صورت علمی ثبت شود. پس شکل کلی مقاله؛ مقدمه، متن، بحث و نتیجه گیری و منابع

 

موضوعات پیشنهادی:

مقایسه تعلیم و تربیت از دیدگاه دو دانشمند (تعریف ـ روش ـ محتوا ـ ساختار ـ و ...)

بررسی نظریه تربیتی و تعلیم و تربیت از دیدگاه جان دیویی

بررسی نظریه تربیتی و تعلیم و تربیت از دیدگاه ژان ژاک روسو

خلاصه کردن کتاب امیل نوشته ژان ژاک روسو

خلاصه کردن کتاب قرار داد اجتماعی نوشته ژان ژاک روسو

بررسی نظریه تربیتی و تعلیم و تربیت از دیدگاه ژرژ کرشن اشتاینر

خلاصه کردن کتاب مربیان بزرگ نوشته ژرژ کرشن اشتاینر

خلاصه کردن کتاب دموکراسی و تعلیم و تربیت نوشته جان دیویی

بررسی نظریه تربیتی و تعلیم و تربیت از دیدگاه ابن سینا

بررسی پیام های تعلیم و تربیتی قرآن کریم با نگاهی به تفاسیر قرآن

بررسی نظریه تربیتی و تعلیم و تربیت از دیدگاه امام محمد غزالی

بررسی نظریه تربیتی و تعلیم و تربیت از دیدگاه صهیونیست‌ها

بررسی نظریه تربیتی و تعلیم و تربیت از دیدگاه اسلام (قرآن و احادیث)

بررسی نظریه تربیتی و تعلیم و تربیت از دیدگاه سقراط (قابل جستجو در نوشته­های افلاطون)

بررسی نظریه تربیتی و تعلیم و تربیت از دیدگاه افلاطون در کتاب جمهوریت باب تربیت

خلاصه کردن کتاب جمهوریت افلاطون

بررسی نظریه تربیتی و تعلیم و تربیت از دیدگاه دکتر عیسی صدیق

بررسی نظریه تربیتی و تعلیم و تربیت از دیدگاه دکتر محمدباقر هوشیار

بررسی نظریه تربیتی و تعلیم و تربیت از دیدگاه دکتر علی شریعتمداری

بررسی نظریه تربیتی و تعلیم و تربیت از دیدگاه دکتر علی محمد کاردان

بررسی نظریه تربیتی و تعلیم و تربیت از دیدگاه کنفوسیوس

بررسی نظریه تربیتی و تعلیم و تربیت از دیدگاه بودایی­ها

بررسی نظریه تربیتی و تعلیم و تربیت از دیدگاه زرتشت

بررسی نظریه تربیتی و تعلیم و تربیت از دیدگاه شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی

بررسی نظریه تربیتی و تعلیم و تربیت از دیدگاه ژاپنی­ها

بررسی نظریه تربیتی و تعلیم و تربیت از دیدگاه امام علی علیه السلام (با استناد به نامه­های ایشان)

بررسی نظریه تربیتی و تعلیم و تربیت از دیدگاه خواجه عبداله انصاری مستخرج از کتاب مناجات نامه

بررسی نظریه تربیتی و تعلیم و تربیت از دیدگاه موجود در سفرنامه ناصر خسرو و سایر سفرنامه­ها

خلاصه کردن کتاب آداب تعلیم و تربیت در اسلام دکتر محمد باقر حجتی

خلاصه کردن یک فیلم تربیتی و نمایش آن در کلاس درس و توضیح آن

بررسی نظریه تربیتی و تعلیم و تربیت از دیدگاه خواجه نصیرالدین طوسی

بررسی نظریه تربیتی و تعلیم و تربیت از دیدگاه دکتر علی شریعتی

بررسی نظریه تربیتی و تعلیم و تربیت از دیدگاه شهید مطهری

بررسی نظریه تربیتی و تعلیم و تربیت از دیدگاه خواجه نصیرالدین طوسی

بررسی نظریه تربیتی و تعلیم و تربیت از دیدگاه ارسطو

بررسی نظریه تربیتی و تعلیم و تربیت از دیدگاه جان لاک

مقایسه تعلیم و تربیت از دیدگاه اسلام و غرب


نوشته شده در تاريخ دوشنبه ۱۳۹۰/۰۷/۱۸ توسط جعفریان یسار
تمامي حقوق اين وبلاگ محفوظ است | طراحي :
قالب وبلاگ
قالب بلاگفا
گالري عکس